Biz hakda

Zhejiang Rongfeng Elektron Tehnologiýa Co., Ltd. 2007-nji ýylda döredilip, dünýäniň kiçi haryt paýtagty Hytaýyň Yiwu şäherinde ýerleşýär.Dyrnak önümlerini ökde öndüriji Gel polýak, uv dyrnak çyralary, elektron dyrnak burawlary, ýokary temperatura sterilizator we uv sterilizator şkaflary, Gözellik enjamlary, manikýur gurallary we ş.m..Indi bizde “Faceshowes and EG” üç markasy bar .Bu CE, ROHS, BV, MSDS, SGS-den geçdi.

 • hakda

Önümlerimiz

Biz bilen habarlaşyň

Dünýäniň dürli künjeginden gelen dostlara hoş geldiňiz. Tüýs ýürekden hyzmatdaşlygyňyza garaşyň!

Zhejiang Rongfeng Elektron Tehnologiýa Ş.
banner

Täze önümler

 • Elektrik dyrnak buraw maşynynyň dyrnagy üçin altyn örtükli karbid dyrnagy buraw bölekleri

  Professional altyn örtükli karbid dyrnagy buraw biti ...

  Gysgaça syn Çalt jikme-jiklikleriň görnüşi: Dyrnak burawy, Dyrnak şepagat uýasynyň gelip çykan ýeri: Zhejiang, Hytaý Marka ady: Faceshowes Model belgisi: D-1-7 Önümiň ady: Dyrnak sungaty gözellik gurallary material: Poslamaýan polat reňk: Altyn çeňňek: 3/32 ”(2.35mm) Aýratynlygy: MOQ-ni aňsat ulanyň: 10pc Ölçegi: 0,6 * 4 sm Ulanylyşy: öýde ulanmak Dizaýnlary: Dyrnak BIt Önümiň beýany Aýratynlyklary: - Iň ýokary hünär derejesine laýyk 3/32 ank ölçegli 1Pc dyrnak buraw bölekleri ...

 • 5 * 11 7 * 13 10 * 15 13 * 19 16 * 25 Kauçuk Mandrel Grip Manikýur Pedikura Gurallary Elektrik Dyrnagy Buraw Polishing esbaplary

  5 * 11 7 * 13 10 * 15 13 * 19 16 * 25 Kauçuk Mandrel tutawajy ...

  Gysgaça syn Çalt jikme-jiklikleriň görnüşi: Dyrnak burawy, dyrnak şepagat uýasynyň materialy: Akril, rezin wilkalaryň görnüşi: EUB gelip çykan ýeri: Zhejiang, Hytaý Marka ady: Faceshowes Model belgisi: D-2 Önümiň ady: Dyrnak burawynyň baş reňki: Reňk reňki: 3 / 32 ”(2.35mm) Aýratynlygy: Aňsat ulanyň MOQ: 20pc Ölçegi: surat ýaly laýyk: Öý ulanylyş dizaýnlary: Dyrnak BIt Önümiň beýany Aýratynlyklary: 1. Dyrnaklaryňyzy täzeden düzüň 2. Dyrnaklaryňyzyň ýanynda ölen derini aýyryň ...

 • Çalyşýan polishing örtük reňkli dyrnak çeper esbaplary gurallary wolfram polat dyrnak çeper buraw manikýur guraly üweýji kellesi

  Çalyşýan polishing örtük reňkli dyrnak sungaty Ac ...

  Gysgaça syn Çalt jikme-jiklikleriň görnüşi: Dyrnak burawy, dyrnak şepagat uýasynyň gelip çykan ýeri: Zhejiang, Hytaý Marka ady: Faceshowes Model belgisi: D-1-6 Önümiň ady: Dyrnagyň buraw materialy: garyndy wolfram polat Reňk: Reňk Şank: 3/32 ” .

 • Dyrnak çeper gyrasy akril Dyrnak Maslahat Kesiji Dyrnak gysgyç manikýur pedikýur göni gyrasy kesiji

  Dyrnak çeper kesiji akril Dyrnak Maslahat Kesiji na ...

  Gysgaça syn Çalt jikme-jiklik material: Poslamaýan polatdan peýdalanmak: Barmagyň dörän ýeri: Zhejiang, Hytaý Marka ady: Faceshowes Model belgisi: F -25 Reňk: Kümüş / gyzyl Önümiň ady: Poslamaýan polat dyrnak gysgyç toplumynyň ady: dyrnak kesmek gurallary Gaplamak: Blister Card açar söz : Omörite poslamaýan polatdan dyrnak gysýan MOQ: 120 PCS görnüşi: Dyrnak kesiji pyçaklar Aýratynlygy: Göçme dyrnak çeper kesiji akril Dyrnak Maslahat Kesiji dyrnak gysgyç manikýur pedikýurasy göni ...

 • Elektrik manikýur türgenleşikleri üçin keramiki dyrnak buraw matasy

  Elektrik manikýurasy üçin keramiki dyrnak burawy Bit ...

  Gysgaça syn Çalt jikme-jiklikleriň görnüşi: Dyrnak burawy, dyrnak şepagat uýalarynyň materialy: Keramika, poslamaýan polatdan ýasalan görnüşler: CN Gelip çykan ýeri: Zhejiang, Hytaý Marka ady: Faceshowes Model belgisi: D-1-2 Haryt ady: Dyrnak sungaty gözellik gurallary Reňk: Ak şank: 3/32 ”(2.35mm) Aýratynlygy: MOQ-ni aňsat ulanyň: 10pcs Ölçegi: asyl laýyk: öýde ulanylyş dizaýnlary: Dyrnak BIt Önümiň beýany Aýratynlyklary: - 3/32 ank çeňňekli dyrnak buraw bölekleri ...

Biziň blogymyz

Iýun we iýul aýlarynda kompaniýanyň orta ýyllyk mahabat işleriniň tamamlanmagy

Kompaniýa her ýyl müşderilere gaýtaryp berýär.Biz we müşderiler diňe bir hyzmatdaş däl, eýsem dostlar.Daşary söwda kärhanasy hökmünde, dostlarymyzyň zerurlyklaryna we pikirlerine hemişe üns bermelidiris we ösüş ýolunda has öňe gitmek üçin öz wagtynda jogap bermelidiris....

27-nji iýulda müşderiler zawodyň gözlegine gelýär

Germaniýanyň Şanhaý şäherindäki nemes müşderileriniň ofisiniň işgärleri 27-nji iýulda önümleri barlamak üçin zawoda gitdiler. Önümlere dyrnak çyralary, dyrnak ýuwujy we ş.m. girýär. Barlag diňe bir müşderiler tarapyndan barlanylman, eýsem uly tassyklama. Müşderiler.Köp üpjünçileriň arasynda ...

21-nji iýulda, Yiwu şäher häkimligi kärhanalara baryp gördi

21-nji iýulda, Yiwu şäher häkimligi kompaniýanyň ösüşine ýol görkezmek üçin kompaniýa baryp gördi.Şäher häkimliginiň ýolbaşçylary, kompaniýanyň başlygy we bölüm müdirleri epidemiýa gurşawynda serhetaşa elektron söwdanyň ösüş tendensiýasyny ara alyp maslahatlaşdylar ...

9-njy iýul, şenbe güni öýlänsoň, kärhana işgärler üçin agşamlyk we topar binasyny gurady

9-njy iýulda, kärhana kollegiýalaryň arasyndaky aralygy gysgaltmagy we kompaniýanyň atmosferasyny işjeňleşdirmegi maksat edinip, ähli emlägi topar gurmak işine gatnaşdy.Ilki bilen başlyk hemmesini skript öldürmek oýnuna gatnaşdy.Oýun wagtynda, her kim öňe sürýän gündelik işlerden has köp habarlaşýar ...

2022-nji ýylyň 12-nji iýulynda SGS zawodymyzy tassyklady we gözden geçirdi

Kompaniýamyz esasan köp ýyl bäri dyrnak sungaty bilen baglanyşykly önümler bilen meşgullanýar, belli bir tejribe topladyk we bu ugurda ýokary hünär derejämiz bar, önümiň hiline we çalt logistika hyzmatlaryna berk gözegçilik edýändigimiz sebäpli halkara bazarynda uly abraý gazandyk .Men ...